ابزار تست PCR

پیشرو چین است 2.2 میلی لیتر بشقاب چاه عمیق، شانه نوک شاه ماهی بدون RNase، شانه نوک استریل 96 بازار محصول